Turistične ponudbe

1-Raba in dvori.pdf
2-Ekskluzivnost in Luksuz-aktivnost inrazvajanje.pdf
3-Zeleno letovanje.pdf
4-Štirje letni časi-štiri vikendov v županiji Vas.pdf
5-Regeneracijska tura in kura v regiji županije Vas (rehabilitacija).pdf
6-Arboreti in gradovi.pdf
7-Znebite se stresa v županiji Vas.pdf
8-Poroke in poročna potovanja v regiji Železne županije.pdf
9-Team building kreativno in aktivno.pdf
10-Teden zdravja.pdf
11-Družinski deseteroboj v županiji Vas.pdf
12-Po spiritualnih poteh, vzdolž zdravilne vode.pdf
13-Privlačnost malih krajev - Županija Vas - otok miru.pdf
14-Konferenčni turizem-Uspeh prireditve je naš skupni interes!.pdf
15-Zakladi Karpatskega bazena, kopališča in kulturni spomeniki - krasne počitnice na Madžarskem.pdf
17-Namočite se z vašo družino v pustolovski zgodovini in v krasnih vodah županije Vas!.pdf
18-Človek iz železa 366 - 300 km kolesarjenja+33 km bežanja+ 33 km veslanja- Šport je skupno doživetje!.pdf
19-Pehoten Őrség (pot lahko uresničite tudi s kolesom) - Človeški koraki - razpršeni deli... Upočasnimo se!.pdf
20-Izgladitvena kura za ženske - lepotna nega, zdravstvena nega, gastronomija, narava!.pdf

1-Raba in dvori.pdf

2-Ekskluzivnost in Luksuz-aktivnost inrazvajanje.pdf

3-Zeleno letovanje.pdf

4-Štirje letni časi-štiri vikendov v županiji Vas.pdf

5-Regeneracijska tura in kura v regiji županije Vas (rehabilitacija).pdf

6-Arboreti in gradovi.pdf

7-Znebite se stresa v županiji Vas.pdf

8-Poroke in poročna potovanja v regiji Železne županije.pdf

9-Team building kreativno in aktivno.pdf

10-Teden zdravja.pdf

11-Družinski deseteroboj v županiji Vas.pdf

12-Po spiritualnih poteh, vzdolž zdravilne vode.pdf

13-Privlačnost malih krajev - Županija Vas - otok miru.pdf

14-Konferenčni turizem-Uspeh prireditve je naš skupni interes!.pdf

15-Zakladi Karpatskega bazena, kopališča in kulturni spomeniki - krasne počitnice na Madžarskem.pdf

17-Namočite se z vašo družino v pustolovski zgodovini in v krasnih vodah županije Vas!.pdf

18-Človek iz železa 366 - 300 km kolesarjenja+33 km bežanja+ 33 km veslanja- Šport je skupno doživetje!.pdf

19-Pehoten Őrség (pot lahko uresničite tudi s kolesom) - Človeški koraki - razpršeni deli... Upočasnimo se!.pdf

20-Izgladitvena kura za ženske - lepotna nega, zdravstvena nega, gastronomija, narava!.pdf

 

Partnerska srečanja

17. januar 2013, Murska Sobota

Podpis partnerskega sporazuma

V okviru  programa čezmejnega sodelovanja Slovenija – Madžarska 2007-2013 je dobil podporo projekt FUTUR – SI – HU – 2-1-012. Ta dan smo v Murski Soboti podpisala partnerski sporazum projekta.

12. september 2013, Szombathely, Megyeháza, Címerterem

http://futur.vasmegye.hu/docs/vabilo-12-09-2013-Szombathely.pdf

Na partnerskem srečanju je bilo predstavljeno odkrivanje položaja, ki je temelj za turistični koncept županije Vas ter turistični koncept županije Zala, ki ga je pripravilHelikon Kastély in marketinški načrt Helikon Kastélymúzeuma.  Na srečanju je bilo zastopano kar nekaj domanjih turističnih organizacij.

 

24. oktober 2013, Szombathely, Megyeháza

http://futur.vasmegye.hu/docs/Vabilo-SI-24-10-2013.pdf

Na partnerskem srečanju je bila predstavljena spletna stran, ki jo je pripravil Urad samouprave županije Vas in sistem virtualnega vodnika. Sistem trenutno deluje na osnovi android, ampak trenutno se izvaja tudi razvoj na IOS. V okviru projekta bo izgrajen sistem virtualnega vodnika na treh fiksnih destinacijah, in sicer v Sloveniji, v Beltincih in na Madžarskem v Sárváru (muzej Nádasdy) in pri projektnem partnerju v Keszthelyu (muzej Helikon Kastély). Na srečanju se je lahko vsak partner seznanil z zasnovo marketinške strategije ter s kratko vsebino koncepta županije Zala in odkrivanjem položaja županije Vas.

 

26. november 2013, Beltinci

http://futur.vasmegye.hu/docs/vabilo-26-11-2013-Beltinci.pdf

Na partnerskem srečanju je bil zastopan muzej v Beltincih, udeležil pa se ga je tudi zastopnik občine Beltinci. Pogovor je tekel o delovanju in o razvojnih izkušnjah sistema virtualnega vodnika.

 

4. februar 2014, Beltinci

http://futur.vasmegye.hu/docs/vabilo-04-02-2014-Beltinci.pdf

Na partnerskem srečanju je tekel govor o delovanju in o razvojnih izkušnjah izgrajenega sistema virtualnega vodnika.

 

24. marec 2014, Keszthely

http://futur.vasmegye.hu/docs/vabilo-2014-03-24-Keszthely-FUTUR.pdf

Partnerskega srečanja so se udeležili projektni partnerji, na katere vpliva skupna regionalna turistična strategija.  Skupna regionalna turistična strategija se uresničuje s koordinacijo vodilnega partnerja, Urada samouprave županije Vas.  Pripravo skupne regionalne turistične strategije je preko razpisa  pridobila Zbornica za trgovino in industrijožupanije Vas.  Na partnerskem srečanju je tekel govor o konceptu županije Vas in Pomurja ter o strategiji.

 

17. julij 2014, Beltinci                                                              

Na delavnici  je tekel pogovor o delovanju in o razvojnih izkušnjah sistema virtualnega vodnika.

 

11. september 2014, Szombathely, Megyeháza, Címerterem

http://futur.vasmegye.hu/docs/vabilo-2014-09-11.pdf

Na partnerskem srečanju in na tiskovni konferenci, ki ji je sledila, je bil predstavljen turistični koncept županije Vas, ki je bil pripravljen v okviru projekta. Slovenski partnerji so predstavili svoj koncept za Pomurje. Določili smo tudi naloge in termine priprave e-booka. Govor je tekel tudi o IOS-u pri sistemu virtualnega vodnika.

Povezava

Vas Megyei Önkormányzati Hivatal

9700 Szombathely, Berzsenyi Dániel tér 1.

Tel: (94) 515 700

Fax: (94) 515 704

E-mail: info@vasmegye.hu

Urad samouprave Vas je uvrščen glede razvojev v županiji. Vsako priložnost zagrabi, kadar lahko sodeluje, se prijavi na razpis.

Urad samouprave Vas se lahko postavlja z razvoji, ki so se uresničili iz številnih domačih in številnih unijskih razpisov. Vodstvo županije je uvrščen glede Čezmejnih programov. Naša samouprava sodeluje tako v projektih Slovenija-Madžarska, kot v projektih Avstrija-Madžarska. Sodelujemo kot vodilni ali sodelovalni partner.

 

Urad samouprave županije Vas je oktobra 2011 vložil prijavo projekta ’Prekomejna turistična platforma– kratko FUTUR . Projekt so sprejeli 25. januarja 2012 na seji Skupnega nadzornega odbora. Podpiralna pogodba je bila podpisana novembra 2012.

Tu bi se rad zahvalil projektnim partnerjem, da smo se lahko skupaj prijavili na ta razpis in so ga nam tudi podpirali. Zasnovalne naloge, cilji, uvrščenost s strani partnerjev mora voditi do uspešnosti in učinkovitosti projekta.

Učinkovitost projekta nudi druge možnosti na področju sodelovanja in razvoja za subjekte gospodarskega življenja.

 

Projekt FUTUR se uresničuje s sodelovanjem 10 partnerjev, 8 slovenskih in 2 madžarska.

Sedanji program in prizadevanja Evropske Unije pospešajo, da bi se stiki med državami krepili, predvsem med obmejnimi regijami. Naš projekt naloži turistične razvoje v obmejnih regijah.

 

 

Proračun projekta FUTUR je skupaj 603.269, 09.- €, iz tega se denar tako razdeli med partnerji:

Urad samouprave Vas: 299.575,49.- €

Regionalna razvojna agencija Mura: 214.443,60.- €

Helikon Kastélymúzeum Keszthely (županija Zala): 47.250,00.- €

Občina Moravske Toplice: 6.000,00.- €

Občina Ljutomer: 6.000,00.- €

Občina Lendava: 6.000,00.- €

Občina Križevci pri Ljutomer: 6.000,00.- €

Občina Grad: 6.000,00.- €

Občina Beltinci: 6.000,00.- €

Občina Apače: 6.000,00.- €

 

Po proračunu projekta bi rad našim gostom na kratko predstavil glavne dejavnosti, naloge projekta.

- V okviru projekta bomo izdelali eno skupno regionalno turistično strategijo, pri čimer nam bojo na pomoč domače in območne ključne prednosti.

- S pomočjo skupnih ocenitev, baze podatkov bo pripravljen en inventar o zgodovinskih gradovih. K temu bojo slovenske občine pripravile en-en monograf. RRA Mura pa bo pripravila eno skupno digitalno verzijo, v obliki e-book.

- Na območju županije Vas, bo v Sárváru, v gradu in muzeju Nádasdy, v županiji Zala, v Keszthelyu v HELIKON Kastély muzeju in v Sloveniji zgrajen virtualni vodeni sistem, ki bo omogočil vodenje na določenih lokacijah s pomočjo mobitelov ali tabletov. S tem hočemo pridobiti mlajšo generacijo, da bi zopet obiskovali muzeje.

- Naredili bomo projektno spletno stran, da bi čimveč ljudi lahko obvestili.

- V okviru projekta bojo naši partnerji organizirali delavnice, na strokovnih razstavah bomo propagirali regijo, izdali bomo nove letake, promocijske materiale.